กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

การสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา 2562

การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน ปลายปีการศึกษา เครื่องมือการทดสอบพัฒนาโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง


COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th