กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ข่าวสารการประเมิน การอ่าน การเขียน

เสนอชื่อกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยกำหนดการประเมินพร้อมกันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เสนอชื่อกรรมการ คลิก


COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th