กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. แจ้งกำหนดการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ผ่าน www.niets.or.th

ระบบประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET คลิก

โครงสร้างข้อสอบ

COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th