กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

บันทึกผลการเรียน ปพ.1 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2
โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน คลิก

School MIS

COPY RIGHT © 2016-2017 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th