ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายการการแข่งขัน : การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 จำนวน 12 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 4 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 1 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ แม่ลาว นาย สิทธิศักดิ์ หน่อท้าว โรงเรียน บ้านดงมะดะ
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ แม่สรวย นาย กฤษนุ ก้อสละ โรงเรียน โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
กรรมการคนที่ 3 อำเภอ เวียงป่าเป้า นาย ศิริศักดิ์ อานี โรงเรียน บ้านโป่งนก
กรรมการคนที่ 4 อำเภอ พาน นาย พน บุญทา โรงเรียน บ้านศาลา
กรรมการคนที่ 5
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th