ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายการการแข่งขัน : การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 จำนวน 3 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 3 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 2 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ แม่สรวย นาย บัณฑิต วุยแพ โรงเรียน บ้านห้วยน้ำเย็น
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ เวียงป่าเป้า ว่าที่ร้อยตรี มงคล กันติ๊บ โรงเรียน บ้านสัน
กรรมการคนที่ 3 อำเภอ พาน นาย บุญนำ เทียนทอง โรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
กรรมการคนที่ 4
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th