ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายการการแข่งขัน : การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 จำนวน 2 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 1 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 4 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ แม่สรวย นางสาว ศิระกาญจน์ พิมพ์ธนฟ้า โรงเรียน ชุมชนบ้านสันจำปา
กรรมการคนที่ 2
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th