ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : คอมพิวเตอร์
รายการการแข่งขัน : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 จำนวน 14 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 4 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 1 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ เวียงป่าเป้า นาย สุทธิพงษ์ พรมเทพ โรงเรียน ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ ป่าแดด นางสาว นงลักษณ์ นันต๊ะภาพ โรงเรียน โรงช้างวิทยา
กรรมการคนที่ 3 อำเภอ แม่สรวย นางสาว สมาพร เหมวรรธนบูรณ์ โรงเรียน ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
กรรมการคนที่ 4 อำเภอ พาน นาย ประสิทธิ์ กันคำ โรงเรียน อบต.เมืองพาน(บ้านดอนตัน)
กรรมการคนที่ 5
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th