ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : คอมพิวเตอร์
รายการการแข่งขัน : การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 จำนวน 2 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 3 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 2 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ แม่สรวย นาย ครรชิต ครูบา โรงเรียน บ้านเลาลี
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ เวียงป่าเป้า ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิ่มนุช ผ่องใส โรงเรียน บ้านโป่งนก
กรรมการคนที่ 3 อำเภอ พาน นางสาว ปาณิศา ก้อนละตา โรงเรียน ธารทองวิทยา (ป่ารวก)
กรรมการคนที่ 4
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th