ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : คอมพิวเตอร์
รายการการแข่งขัน : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 จำนวน 8 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 3 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 2 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ เวียงป่าเป้า นาย ทวีศักดิ์ ธิมา โรงเรียน แม่ตะละวิทยา
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ แม่สรวย นาย ยุทธพงษ์ รุ่งทวีพิทยากุล โรงเรียน บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
กรรมการคนที่ 3 อำเภอ พาน นาง วาสิณี เลี่ยมสุวรรณ โรงเรียน บ้านป่าแดงงาม
กรรมการคนที่ 4
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th