ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : คอมพิวเตอร์
รายการการแข่งขัน : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 จำนวน 8 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 2 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 3 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ แม่สรวย นาย เสฏฐวงศ์ อินทะเรืองรุ่ง โรงเรียน บ้านห้วยไคร้
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ เวียงป่าเป้า นาย ชยกร กิจรักษ์ โรงเรียน บ้านโป่งเทวี
กรรมการคนที่ 3
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th