ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : คอมพิวเตอร์
รายการการแข่งขัน : การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 จำนวน 14 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 4 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 1 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ ป่าแดด นาง สุทธินันท์ คำมา โรงเรียน บ้านวังวิทยา
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ เวียงป่าเป้า นางสาว วันนภา ชมบาล โรงเรียน บ้านแม่ปูนหลวง
กรรมการคนที่ 3 อำเภอ แม่สรวย นางสาว พัชราภรณ์ กันคำ โรงเรียน บ้านใหม่แม่ยางมิ้น
กรรมการคนที่ 4 อำเภอ พาน นาย อดิศร เจียมสกุล โรงเรียน วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
กรรมการคนที่ 5
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th