ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : คอมพิวเตอร์
รายการการแข่งขัน : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 จำนวน 9 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 3 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 2 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ ป่าแดด นาง มาลี อินต๊ะไสย์ โรงเรียน ป่าแงะวิทยา
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ แม่สรวย นาย วชิระ ใจมั่น โรงเรียน เจดีย์หลวงพิทยา
กรรมการคนที่ 3 อำเภอ พาน นาย อนุรักษ์ เชื้อเมืองพาน โรงเรียน ศิริมาตย์เทวี
กรรมการคนที่ 4
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th