ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : คอมพิวเตอร์
รายการการแข่งขัน : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 จำนวน 6 ทีม
มีการเสนอชื่อกรรมการแล้ว : จำนวน 2 คน คงเหลือที่ไม่ได้เสนอชื่อ จำนวน 3 คน
กรรมการคนที่ 1 อำเภอ เวียงป่าเป้า นาย กรณ์พัฒน์ ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียน อนุบาลเวียงป่าเป้า
กรรมการคนที่ 2 อำเภอ พาน นาย รธาราธิป ยอดวงศ์ โรงเรียน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
กรรมการคนที่ 3
ยกเลิก

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th