ระบบเสนอชื่อกรรมการการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

หมวดหมู่การแข่งขัน : ศิลปะ นาฏศิลป์
แบ่งเป็นรายการการแข่งขัน จำนวน 5 รายการ ดังนี้
# รหัสรายการ ชื่อรายการการแข่งขัน จำนวนทีม จำนวนกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว จัดการข้อมูล
1 148 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 1 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
2 150 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 2 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ
3 151 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
4 152 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 3 ทีม 0 คน เสนอชื่อกรรมการ
5 153 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 3 ทีม 1 คน เสนอชื่อกรรมการ

แสดงรายงานเป็น HTML

รายการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาง ศศิรักษ์ บุญเจริญ โรงเรียน บ้านแม่ต๋ำ
รายการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 จำนวนทีม 2 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นางสาว กัญญาณัฐ ศิริคำ โรงเรียน บ้านขุนสรวย
รายการแข่งขัน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 จำนวนทีม 1 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
รายการแข่งขัน การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 จำนวนทีม 3 ทีม
กรรมการคนที่ อำเภอ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 แม่สรวย นาย ธนากร บุญเลิง โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าไซ

COPY RIGHT © 2019 งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพป.ชร.2
โทร 088-2591174 www.evaluate.cri2.go.th